Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Digi Com ISP Radosław Sikora z siedzibą w Tomaszowie Maz przy ul. Barlickiego 4 (dalej „My”, „Digi Com ISP” albo „Firma”) operator sieci telekomunikacyjnej.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@digicom.net.pl,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Digi Com ISP., ul. Barlickiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas podpisywania ” Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych”, a także później, w związku ze zmianami dokonywanymi przez Ciebie na Internetowym Biurze Obsługi Klienta.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Digi Com ISP?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania IBOK, w tym dokonywania zmian danych i weryfikacji płatności.
 • zapewnienia obsługi Twojego konta, i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy ;
 • obsługi reklamacji , gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Digi Com ISP, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. Monitorowanie sieci telekomunikacyjnej ;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Digi Com ISP lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Digi Com ISP, towarów Digi Com ISP lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon, SMS;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Allegro oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz , między innymi pod kątem poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb korzystających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, adres zamieszkania, Imię, Nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, mumeru PESEL (w przypadku osoby fizycznej) lub
 • adres e-mail, nazwa firmy i jej adres, NIP, REGON, numer telefonu kontaktowego (w przypadku firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Digi Com ISP.